Permalänk

”Är man sjuk ska man ha sjukpenning inte försörjningsstöd”

”Är man sjuk ska man ha sjukpenning inte försörjningsstöd” Läs mer


Permalänk

Facebook

Väntar på ett svar Lena Asplund! Du slingrar dig på Twitter. Svårt att debattera med så få tecken. Enklare på Fb. Läs mer


Permalänk

Vem kan man lita på?

Inte är det konstigt att medborgarna har svårt för att lita/”förstå sig på” vad en del politiker menar! Läs mer


Permalänk

Moderaternas mantra

Personligen undrar jag om inte moderaten Lena Asplund känner till så enkla fakta som att ett lands infrastruktur är helt avgörande för tillväxt och skapande av jobb. Läs mer


Permalänk

Kaoset i det Högerstyrda Landstinget Västernorrland fortsätter! Inte ens en bit mat klaras av att serveras.

Att landstinget ändå lyckas strula till det vid något så enkelt som en middag i samband med Europaforum Norra Sverige – eller rättare sagt efter en EU-konferens och inför Europaforum Norra Sverige – får därför ses som närmast en bedrift.
Visst, EU-kommissionär Cecilia Malmström bor i Bryssel och pratar väldigt bra franska, men hennes närvaro vid en middag är knappast tillräcklig för att hela tillställningen ska klassas som ett ”internationellt besök Läs mer


Permalänk

Moderaternas Högerallianskollegor kan vara lugna!

Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. Läs mer


Permalänk

Jag har aldrig träffat någon …….

Det är så lätt att ha uppfattningar om andras tillstånd då man inte befinner sig i dem själv. Läs mer


Permalänk

När tiden stannar.

Det enda som betyder något är hur man ska kunna hjälpa till. Tiden står helt stilla. Ingenting betyder något förutom att se till att den drabbade har det så bra som möjligt. Läs mer


Permalänk

Kaoset i Moderatledda Landstinget Västernorrland!

Jacomina Berteema (M) är ordförande för den i särklass största nämnden vad gäller verksamhet med det i särklass största underskottet! Läs mer


Permalänk

Genomskinligt!

Vi har en positiv utveckling. En ekonomi i balans. Får utmärkelser för årets stadskärna, tryggaste kommun, tillgängligaste kommun i Västernorrland, bra samverkan mellan landsbygd och stad etc. etc. Är jag nöjd? Nej! Läs mer