Permalänk

Rätt beslut – sterilisering avskaffas

I slutet av januari skrev Sara Parkman en krönika i lokaltidningen där hon tog upp tvångsterilisering vid könsbyte. Hon avslutade sin text med följande ord: ”Jag har bara ett ord att säga till Kristdemokraterna. Ett ord. Jag har aldrig sagt till någon, innan i dag: skam! skam! skam!”

När jag läste hennes sista ord kände jag sorg. Sorg över att processen skulle behöva dra ut så på tiden i mitt i eget parti. I ljuset av hur partiet till synes agerade bromskloss var det naturligtvis otänkbart att Parkman skulle ha kunskap om den process som pågått internt i frågan.

Igår kom svaret.

Göran Hägglund, Maria Larsson och David Lega presenterade ändringen i kurs. Kristdemokraterna verkar nu för att avskaffa steriliseringen vid könsbyte. Läs DN-debatt här.

De skriver:

”Transsexualism utmanar föreställningar om manligt och kvinnligt och därför möts många transsexuella personer med hat, rädsla och avståndstagande. Detta är oacceptabelt och strider mot principen om alla människors lika och okränkbara värde, vilken är en ledstjärna för kristen idétradition och därmed kristdemokraterna.
/…/
Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn, och därigenom hindra livet, är ett mycket genomgripande och allvarligt ingrepp.
/…/
Vi har fått kritik för att vi tagit oss tid att analysera och tänka igenom denna fråga. Att vårt ställningstagande och en ny lagstiftning borde ha kommit snabbare. Men de båda utredningarna, och också tidigare regeringars brist på initiativ i frågan, visar att frågeställningen är komplex. För oss som utarbetar lag är det också viktigt att varje lagstiftningsförändring, oavsett fråga, kan ske på ett fullödigt beredningsunderlag. Det anser vi är rimligt att kräva av den som föreslår nya lagar.”

För mig som kristdemokrat var det ett av de mest befriande beskeden som partistyrelsen kommit med på länge.

Om soledad

En ung visionär på 27 år. Statsvetare och kristdemokrat. Gruppledare för (kd) i Örnsköldsvik.

Ett svar till Rätt beslut – sterilisering avskaffas

  1. Jan-Olov Häggström säger:

    Grattis Soledad!
    Bra att Er partistyrelse ändrade sig!

    Mvh
    Jan-Olov Häggström